Visuele training

Het doel van visuele training is het hebben van een effectief functionerend visueel systeem.

Voordat de training begint, is er eerst een visuele analyse nodig om het probleem te definiëren. Deze wordt uitgevoerd door een optoloog of Behavioural Optometrist (BO). Vaak volgt daar een bril- of contactlenzenvoorschrift uit. 

De visuele training bestaat uit oefeningen (visueel en motorisch), bewustwordingsprocessen en integratie van vaardigheden. 

Om goed te kunnen leren, heb je onderstaande basisvaardigheden nodig en moeten deze in jouw lichaam geïntegreerd zijn:

  • een afgerond lateralisatieproces (het besef dat je een linker- en een rechterkant hebt)
  • een goede oog-handcoördinatie
  • het besef van richting en vormconstante
  • een motorvrije perceptie (dingen waarnemen zonder ze beet te pakken)

Om goed te kunnen functioneren, moet jouw oorspronkelijke gevoel van veiligheid ongeschonden zijn. Je wordt geboren met een basisgevoel van zekerheid. Door positieve reacties uit de omgeving blijft de mens dit gevoel van zekerheid behouden. Echter, lang niet altijd is de omgeving voorspelbaar en veilig. Je moet dus leren waar te nemen wat er gebeurt om je heen. Door juiste interpretatie hiervan kan je voorkomen dat je negatieve reacties oproept uit je omgeving. Doe je dit verkeerd, dan gebeurt dit juist wél en neemt je gevoel van eigenwaarde af. Hierdoor word je onzekerder en kan je in een negatieve spiraal terecht komen. Het gevoel van onzekerheid en onveiligheid is de bron van ongewenst gedrag, zoals agressie, jaloezie, angst, liegen, pesten en depressie.

Het is dus duidelijk dat er sprake kan zijn van omgevingsfactoren, die het gedrag negatief beïnvloeden, en ontwikkelingsproblemen. Dit levert compensatiegedrag op. Dit is het probleem. De compensatie zorgt ervoor dat je niet kan worden wie je eigenlijk bent. Als je dit gedrag wilt veranderen, moet de input veranderen. Dit vindt plaats op twee gebieden: extern (d.m.v. bril of lenzen) en intern (innerlijke overtuigingen veranderen en bewustwording hiervan).

Hierdoor verandert de output: het gedrag. De klachten verdwijnen en jouw systeem verandert dus naar het oorspronkelijke autonome systeem. Het systeem zoals het bedoeld is. Dan functioneer je moeiteloos, effectief, doelgericht, coherent en efficiënt. Het doel van een effectief functionerend visueel systeem is bereikt.

Voor wie?

Meer weten?

Syntonics